Köpvillkor


Tillämplighet
G&B Sport försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter eventuellt tidigare publicerade försäljningsvillkor.


Prissättning
Priserna på G&B Sports hemsida uppdateras kontinuerligt och anges inklusive moms. Priserna är angivna i lokal valuta, frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.


Betalning

Kortbetalning
G&B Sport erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Auriga ePayment. (www.aurigaepayment.se) en av de ledande betalningsförmedlarna i Sverige som hanterar och administrerar internetbetalningar. Auriga AB är certifierade enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Det innebär att de uppfyller de hårda säkerhetskraven för korthantering som gemensamt ställs av de internationella kortvarumärkena; Visa, Mastercard mfl.

G&B Sport accepterar samtliga VISA och Mastercard anslutna kort. Kortköpen sker direkt hos Auriga ePayment och all information är krypterad enligt gällande standard och regler. Ingen kortinformation hanteras eller sparas hos G&B Sport.


Fraktkostnad
På G&B Sport har vi en fast fraktkostnad på 50 sek inkl moms oavsett storlek på paket på alla beställningar med pris upp till 3500 kr.
På alla beställningar som överstiger 3500 kr skickas paketen fraktfritt.


Leverans
Order mottagna före klockan 15.00 avseende lagerhållna produkter skickas normalt dagen efter det att beställning gjordes. Paketet skickas med Schenker. Det skickas till närmaste utlämningsställe eller direkt hem till Dig, beroende på storlek/vikt på ditt paket.

Om du anger ditt mobiltelefonnummer skickas ett sms när paketet anlänt till ditt närmaste utlämningsställe. Skickas paketet direkt hem till dig ringer chaffören innan leverans. Anges inget nummer kommer en vanlig avi i bredlådan. Om varan inte är skrymmande eller överskrider 2 kg kan den även skickas per post i vadderat kuvert.

Självklart gör vi alltid vårt bästa för att du ska få dina varor så snabbt som möjligt.

G&B Sport förbehåller sig rätten att skicka ordrar mot postförskott utan extra kostnad för dig. Beställningar som kan komma att skickas mot postförskott är t. ex. ordrar med högt varuvärde och/eller leverans till kunder där tidigare betalningshistorik saknas. 


Restnotering
Om en vara är tillfälligt slut restnoteras hela ordern till dess att full leverans kan ske. Delleverans kan göras men då efter kontakt med vår kundtjänst.


Avbeställning och ändring av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packats hos G&B Sport. Ändring kan göras efter kontakt med G&B Sports kundservice. Efter att din order paketerats kan ändringar ej göras.


Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till G&B Sport debiteras en avgift om f.n. xxx kr inklusive moms för att täcka G&B Sports omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader).


Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, G&B Sport lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Ångerrätt vid distansavtal
Du som privatperson (konsument) har rätt att ångra ett köp om detta sker inom 14 dagar från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Vid åberopande av ångerrätt är vi tacksamma om du underlättar returproceduren genom att fylla i retursedeln som finns på baksidan av fakturan.

För att åberopa ångerrätt måste konsumenten hålla varan i väsentligt oförändrat skick. Vid returen skall varan/produkten förpackas väl (gärna i samma emballage som den skickades från G&B Sport). Transportskador som uppkommer på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. G&B Sport tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen. Fraktkostnad för returen betalas av kunden.

För de produkter som har brutna förseglingar/plomberingar (ej är i väsentligt oförändrat skick), återsändes varorna/produkterna endast efter begäran av kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Ångerrätten gäller ej för företag.


Reklamation
Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Obs! För transportskador, se nedan! G&B Sport åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.

Observera att om du som kund väljer att konsumera den levererade varan, trots vetskap om avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc, så har du därmed också accepterat den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för de levererade produkterna.

Det är viktigt att en korrekt retur/reklamation görs utan dröjsmål och vid frågor och funderingar står G&B Sports kundservice alltid till er tjänst.

Vid reklamation bör retursedeln som återfinns på baksidan av fakturan fyllas i och skickas med för att underlätta reklamationsproceduren. Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp). Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig.

I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger G&B Sport rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

G&B Sport kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, varför det är viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt. Om varan efter test bedöms felfri debiteras du en avgift om 310 kr (inklusive moms) för att täcka G&B Sport omkostnader för returen.

Då G&B Sport bedömer varorna/produkterna felfria, returneras försändelsen endast efter begäran från kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.


Transportskada
Transportskada skall omedelbart anmälas till chaffören alt ombudet som lämnar ut ditt gods, samt till G&B Sport via e-post, info@gobsport.se. Som kund skall du inte lösa ut ett paket som ser skadat ut. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart varan till Schenker samt till G&B Sport enligt ovan.


Ansvar för fel
Föreligger fel som G&B Sport ansvarar för, åtar sig G&B Sport att på egen kostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpebelopp om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för G&B Sport. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna (till slutkund) riktade garantier.

G&B Sports ansvar är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor samt enligt konsumentköplagen. G&B Sport bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare.


Teknisk support och användarstöd
För teknisk support och eller användarstöd, vid allmänna frågor eller vid fel i vara hänvisas du till respektive produkttillverkare. G&B Sport kan ej tillhandahålla teknisk support på produkter.


Registrerade varumärken
Alla namn, beteckningar med mera som förekommer på G&B Sports hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Avvikelser mellan ordererkännade samt priser och leveransvillkor kan förekomma.


Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer och så vidare samt för slutförsäljning. G&B Sport förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Sedvanlig kreditprövning görs och G&B Sport förbehåller sig rätten att neka ordrar.

Alla former utav bedrägeriförsök polisanmäls.

Fraktpriset gäller endast beställning i vår webhop. Överstiger ordervärdet 3500:- inkl moms skickas ordern fraktfritt inom Sveriges gränser.